קופת חולים לאומית חורה שעות פתיחה

מועדי פתיחה של חנויות קופת חולים לאומית ב חורה

קופת חולים לאומית שעות פתיחה, קופת חולים לאומית חורה, שכונה 10 חורה
פתוח

סניף קופת חולים לאומית ב חורה, שכונה 10 חורה

קופת חולים לאומית שעות פתיחה, קופת חולים לאומית חורה, שכונה 10
פתוח

סניף קופת חולים לאומית ב חורה, שכונה 10